Головне вікно

Головне вікно програми TCU5.

Головне вікно TCU5

1. Стрічка меню або Ріббон. Вміщує всі необхідні команди для роботи з системою.

2. Меню розділів та груп. Робота з довідниками та документами, звіти та підключення до зовнішніх систем. В залежності від обраного розділу стрічка меню "1" вміщує відповідні команди.

3. Дерево груп товарів. В залежності від обраного розділу відображаєтся різна структурна інформація. Наприклад, підрозділи компанії, якщо в меню 2 обрано розділ документів.

4. Інформація. Зазвичай, перелік певних сутностей (товари, залишки, документи, звіти та інше)

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details.