Довідники

Довідники є основою обліку. На базі довідників формуються документи, які відображають рух цінностей.
Одиниці виміру, групи товарів та товарна номенклатура утворюють довідник товарів.
Довідник контрагентів вміщує в себе всіх, хто так чи інакше взаємодіє з компанією, по якій ведеться облік. Покупці, постачальники, співробітники, користувачі облікової системи, торгові представники - всі вони є контрагентами та утворюють довідник контрагентів.
Компанія може мати просту структуру (один магазин чи склад), або розгалужену та багаторівневу (регіональні відділення, склади, магазини та їхні відділи). Довідник підрозділів компанії може бути як однорівневим, та і будь якого рівня вкладеності.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details.