Групи товарів

Група або категорія товарів - це сутність, яка дозволяє поєднувати однотипні товари, близькі за параметрами. Оскільки товарний довідник може вміщувати десятки і сотні тисяч товарних найменувань, то для зручного керування таким довідником, товари зручно, а часто необхідно, поєднувати в групи. Групи товарів можуть за бажанням користувача вміщувати підгрупи, які в свою чергу теж можуть мати підгрупи. Тут спостерігаємо пряму аналогію з теками (папками, директоріями) файлів на дисках комп'ютера. Будь яка тека може вміщувати як вкладені теки, так і фійли. Рівно так само будь яка група товарів може вміщувати як підгрупи товарів, так і товарні найменування.

Додавання нової групи

Нову групу товарів можна створити в головній формі в розділі "Товари", викликавши пункт меню "Нова група" на рібоні. Також це можна зробити в картці товару. Якщо треба створити підгрупу, попередньо оберіть потрібну групу.

Редагування групи товару

Відкрити картку групи товару для редагування можна в головній формі в розділі "Товари", або в картці товару.

Картка групи товару

Ми можемо змінити назву групи товару, або належність нашої групи до іншої верхньої групи. Також можемо визначити націнку для товарів цієї групи та принцип формування прайс-листа. Більш детально про ціноутворення можна дізнатись з статті "Ціноутворення в Trade Control Utility"

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details.